The Role of Platelet-Derived Growth Factor in the Pathogenesis of Sinonasal Polyps: Immunohistochemical Assessment in Epithelial, Subepithelial and Deep Layers of the Mucosa
Nuray Bayar Muluk, Osman Kürşat Arıkan, Pınar Atasoy, Rahmi Kılıç, Eda Tuna Yalçinozan
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2013;6(3):152-160.   Published online 2013 Sep 4     DOI: https://doi.org/10.3342/ceo.2013.6.3.152
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Chinese Society of Allergy and Chinese Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Guideline for Chronic Rhinosinusitis
Zheng Liu, Jianjun Chen, Lei Cheng, Huabin Li, Shixi Liu, Hongfei Lou, Jianbo Shi, Ying Sun, Dehui Wang, Chengshuo Wang, Xiangdong Wang, Yongxiang Wei, Weiping Wen, Pingchang Yang, Qintai Yang, Gehua Zhang, Yuan Zhang, Changqing Zhao, Dongdong Zhu, Li Zhu
Allergy, Asthma & Immunology Research.2020; 12(2): 176.     CrossRef
The Role of CD68 (+) Histiocytic Macrophages in Nasal Polyp Development
Nuray Bayar Muluk, Osman Kürşat Arikan, Pınar Atasoy, Rahmi Kiliç, Eda Tuna Yalçinozan
Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base.2020;[Epub]     CrossRef
Platelet-derived growth factor-C and -D in the cardiovascular system and diseases
Chunsik Lee, Xuri Li
Molecular Aspects of Medicine.2018; 62: 12.     CrossRef