Comparison of Sudden Deafness in Adults and Children
Se Young Na, Myung Gu Kim, Seok Min Hong, Ji Hyun Chung, Ho Min Kang, Seung Geun Yeo
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2014;7(3):165-169.   Published online 2014 Aug 1     DOI: https://doi.org/10.3342/ceo.2014.7.3.165
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Immune-Mediated Sensorineural Hearing Loss in the Pediatric Population
Scott Gorthey, Ravi Patel, Andrea Vambutas
Otolaryngology–Head and Neck Surgery.2022; 166(4): 768.     CrossRef
Defibrinogenation therapy with batroxobin for idiopathic pediatric sudden sensorineural hearing loss: Report of three cases
Norihiko Narita, Yumi Ito, Kyoko Saito, Yukinori Kato, Yukihiro Kimura, Masayuki Okamoto, Myungmi Oh, Tetsuji Takabayashi, Shigeharu Fujieda
Otolaryngology Case Reports.2022; 23: 100431.     CrossRef
Sudden Sensorineural Hearing Loss in Children—Management and Outcomes: A Meta‐analysis
Joshua W. Wood, Amber D. Shaffer, Dennis Kitsko, David H. Chi
The Laryngoscope.2021; 131(2): 425.     CrossRef
Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss in Children: A Systematic Review and Meta-analysis
Leonardo Franz, Chiara Gallo, Gino Marioni, Cosimo de Filippis, Andrea Lovato
Otolaryngology–Head and Neck Surgery.2021; 165(2): 244.     CrossRef
Clinical features and prognostic factors of pediatric idiopathic sudden hearing loss from moderate to profound degree
Yi Wang, Tongli Ren, Jianghua Jing, Na Gao, Hui Zhao, Jing Wang
American Journal of Otolaryngology.2021; 42(5): 103027.     CrossRef
The Correlation of Clinical Features and Endolymphatic Hydrops Visualized by 3D-Real IR MRI in Children With Sudden Sensorineural Hearing Loss
Wei Chen, Yue Geng, Siqi Luo, Naier Lin, Yan Sha
Ear, Nose & Throat Journal.2021; : 014556132110094.     CrossRef
Pediatric sudden sensorineural hearing loss: Experience in a pediatric ENT emergency care center
Fabienne Carré, Marion Blanchard, Sophie Achard, Marine Parodi, Françoise Denoyelle, Natalie Loundon
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2020; 135: 110067.     CrossRef
Sudden Sensorineural Hearing Loss in Children: Clinical Characteristics, Etiology, Treatment Outcomes, and Prognostic Factors
Yuqing Lu, Liangqiang Zhou, Tejvansh Shenoy Imrit, Aiguo Liu
Otology & Neurotology.2019; 40(4): 446.     CrossRef
Oral and intratympanic steroid therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss
Jared H. Hara, Julia A. Zhang, Krupa R. Gandhi, Anna Flaherty, Wayne Barber, Marcia A. Leung, Lawrence P. Burgess
Laryngoscope Investigative Otolaryngology.2018; 3(2): 73.     CrossRef
Delayed Recovery in Pediatric Sudden Sensorineural Hearing Loss Predicted via Magnetic Resonance Imaging
Xuan Wu, Hongyan Jiang, Lanying Wen, Ling Zong, Kaitian Chen
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology.2018; 127(6): 373.     CrossRef
Sudden Sensorineural Hearing Loss in Children: A Report of 75 Cases
Yi Qian, Shixun Zhong, Guohua Hu, Houyong Kang, Ling Wang, Yan Lei
Otology & Neurotology.2018; 39(8): 1018.     CrossRef
Side-related differences in sudden sensorineural hearing loss in children
Kaitian Chen, Hongyan Jiang, Ling Zong, Xuan Wu
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2018; 114: 5.     CrossRef
Impact of control of blood glucose level during treatment of sudden deafness in diabetics: relationship with prognosis
Sang-Ki Min, Ji-Ho Shin, Mun-Young Chang, Hyun-Jin Min, Kyung-Soo Kim, Sei-Young Lee, Hoon-Shik Yang, Young-Ho Hong, Seog-Kyun Mun
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2017; 274(3): 1339.     CrossRef
The effect of direct application of dexamethasone on the round window membrane in patients with sudden sensorineural hearing loss
Fatthi A. Abdel Baki, Ahmed A. Omran, Samir I. Asal, Khaled M. Hassan
The Egyptian Journal of Otolaryngology.2017; 33(4): 631.     CrossRef
GJB2 and mitochondrial 12S rRNA susceptibility mutations in sudden deafness
Kaitian Chen, Liang Sun, Ling Zong, Xuan Wu, Yuan Zhan, Chang Dong, Hui Cao, Haocheng Tang, Hongyan Jiang
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2016; 273(6): 1393.     CrossRef
Clinical Characteristics and Hearing Results of Sudden Sensorineural Hearing Loss in Child
Dong Joo Shin, Eun Kyung Jung, Chung Man Sung, Sung Su Lee, Hyong Ho Cho, Yong Beom Cho
Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery.2016; 59(2): 104.     CrossRef
Sudden sensorineural hearing loss in children: Etiology, management, and outcome
Jacob Pitaro, Avital Bechor-Fellner, Haim Gavriel, Tal Marom, Ephraim Eviatar
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2016; 82: 34.     CrossRef
Clinical Study on 136 Children with Sudden Sensorineural Hearing Loss
Feng-Jiao Li, Da-Yong Wang, Hong-Yang Wang, Li Wang, Feng-Bo Yang, Lan Lan, Jing Guan, Zi-Fang Yin, Ulf Rosenhall, Lan Yu, Sten Hellstrom, Xi-Jun Xue, Mao-Li Duan, Qiu-Ju Wang
Chinese Medical Journal.2016; 129(8): 946.     CrossRef
Pediatric Sudden Sensorineural Hearing Loss
Ahmet Kizilay, Çiğdem Firat Koca
Journal of Craniofacial Surgery.2016; 27(4): e364.     CrossRef
GRHL2 genetic polymorphisms may confer a protective effect against sudden sensorineural hearing loss
XIAOJIANG LIN, YAOSHU TENG, JINSHAN LAN, BENJUN HE, HUIJUAN SUN, FENGLIN XU
Molecular Medicine Reports.2016; 13(3): 2857.     CrossRef