Evaluation of Neck Lymph Node Metastasis on Contrast-Enhanced Ultrasound: An Animal Study
Zheng Cui, Yi Gao, Weihua Wang, Zhenghua Zhu, Yu Zhang, Zhaoxin Ma
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017;10(1):109-114.   Published online 2016 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2015.01284
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Value of contrast-enhanced ultrasound in predicting early lymph-node metastasis in oral cancer
Shiwen Ding, Ping Xiong, Jiaxin Zuo
Dentomaxillofacial Radiology.2022;[Epub]     CrossRef
Value of contrast-enhanced ultrasound combined with elastography in evaluating cervical lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma
Wei Jiang, Hong-Yan Wei, Hai-Yan Zhang, Qiu-Luan Zhuo
World Journal of Clinical Cases.2019; 7(1): 49.     CrossRef
Preoperative Diagnosis of Regional Lymph Node Metastasis of Colorectal Cancer With Quantitative Parameters From Dual-Energy CT
Zehong Yang, Xiang Zhang, Mengjie Fang, Guolin Li, Xiaohui Duan, Jiaji Mao, Jun Shen
American Journal of Roentgenology.2019; 213(1): W17.     CrossRef
Technological Advances in Diagnostic Imaging in Exotic Pet Medicine
Graham Zoller, Harriet Hahn, Nicola Di Girolamo
Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice.2019; 22(3): 397.     CrossRef