125I Seed Permanent Implantation as a Palliative Treatment for Stage III and IV Hypopharyngeal Carcinoma
Lei Li, Jie Yang, Xiaojiang Li, Xiaoli Wang, Yanxin Ren, Jimin Fei, Yan Xi, Ruimei Sun, Jing Ma
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016;9(3):185-191.   Published online 2016 Jul 21     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2015.00213
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CircNOP14 increases the radiosensitivity of hepatocellular carcinoma via inhibition of Ku70-dependent DNA damage repair
Letao Lin, Pan Hu, Ma Luo, Xi Chen, Meigui Xiao, Zhihui Zhong, Sheng Peng, Guanyu Chen, Guang Yang, Fujun Zhang, Yanling Zhang
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 264: 130541.     CrossRef
Safety and Efficacy of Computed Tomography–Guided Iodine-125 Brachytherapy as a Salvage Treatment for Locoregional Lymph Node Recurrence of Esophageal Cancer
Rui Dong, Jian Lu, Chu-Hui Zeng, Hang Li, Jin-He Guo
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2022; 33(11): 1399.     CrossRef