The Lung Function Impairment in Non-Atopic Patients With Chronic Rhinosinusitis and Its Correlation Analysis
Linghao Zhang, Lu Zhang, Chun-Hong Zhang, Xiao-Bi Fang, Zhen-Xiao Huang, Qing-Yuan Shi, Li-Ping Wu, Peng Wu, Zhen-Zhen Wang, Zhi-Su Liao
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016;9(4):339-345.   Published online 2016 Sep 8     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2015.01641
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preoperative Pulmonary Function Testing to Predict Recurrence of Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps
Yuji Nakamaru, Masanobu Suzuki, Aya Honma, Akira Nakazono, Shogo Kimura, Keishi Fujiwara, Shinya Morita, Satoshi Konno, Akihiro Homma
Allergy & Rhinology.2020; 11: 215265672094699.     CrossRef
Impaired small airway function in non‐asthmatic chronic rhinosinusitis with nasal polyps
Kun Du, Ming Zheng, Yan Zhao, Wenbin Xu, Yun Hao, Yue Wang, Jinming Zhao, Nan Zhang, Xiangdong Wang, Luo Zhang, Claus Bachert
Clinical & Experimental Allergy.2020; 50(12): 1362.     CrossRef
Evaluation of Pulmonary Function in Chronic Sinusitis Patients Who Underwent Surgery
Tomotaka Hemmi, Jun Suzuki, Yuta Kobayashi, Kazuhiro Nomura, Misturu Sugawara, Yukio Katori
Nihon Bika Gakkai Kaishi (Japanese Journal of Rhinology).2020; 59(4): 297.     CrossRef
The Effect Of Functional Endoscopic Sinus Surgery On Lung Function In Patients With Chronic Sinusitis And Nasal Polyps Without Asthma
Metin Yıldırım, Seyda Belli, Cemal Ozyilmaz, Ozcan Ogurlu
ENT Updates.2018; : 93.     CrossRef
Emerging Endotypes of Chronic Rhinosinusitis and Its Application to Precision Medicine
Dae Woo Kim, Seong H. Cho
Allergy, Asthma & Immunology Research.2017; 9(4): 299.     CrossRef