Clinical Characteristics and Short-term Outcomes of Acute Low Frequency Sensorineural Hearing Loss With Vertigo
Myung Jin Park, Sang Hoon Kim, Sung Su Kim, Seung Geun Yeo
Clin Exp Otorhinolaryngol. 2018;11(2):96-101.   Published online 2018 Jan 10     DOI: https://doi.org/10.21053/ceo.2017.00948
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognosis of Acute Low‐Tone Hearing Loss Without Vertigo: A Scoping Review
Ryan J. Huang, Amanda Del Risco, Kristal M. Riska, Matthew W. Cooper, Nicholas W. Clark, Samantha J. Kaplan, David Kaylie, Howard W. Francis
The Laryngoscope.2023; 133(10): 2457.     CrossRef
Acute Low-Tone (Frequency) Hearing Loss
Ho young Lee, Gi Jung Im
Korean Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery.2023; 66(7): 433.     CrossRef
Impact of Endolymphatic Hydrops and Semicircular Canal Dysfunction on the Incomplete Recovery of Acute Low-Frequency Sensorineural Hearing Loss
Lizhu Jiang, Qianying Wang, Lili Chen
Ear, Nose & Throat Journal.2023;[Epub]     CrossRef
Combination Therapy and Single-Modality Treatment for Acute Low-Tone Hearing Loss: A Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis
Jing-Li Leong, Chih-Hao Chen, Chii-Yuan Huang, Hsiu-Lien Cheng, Yuan-Chia Chu, Chun-Yu Chang, Yen-Fu Cheng
Brain Sciences.2022; 12(7): 866.     CrossRef
The Relationship between Meniere’s Disease and Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss
Yuemei Li, Zhe Lv, Haixia Han, Xiaofang Jia, Lijiao Guo, Xiaonan Xi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Meta-Analysis Comparing Steroids and Diuretics in the Treatment of Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss
Yueying Zhu, Guangqi Li, Huiwen Zhuang, Zijun Yang, JinCangjian Sun, Guangxia Xiong, Xianren Wang
Ear, Nose & Throat Journal.2021; 100(3_suppl): 281S.     CrossRef
Contribution of Audiogram Classification in Evaluating Vestibular Dysfunction in Sudden Sensorineural Hearing Loss With Vertigo
Zhuang Jiang, Jiajia Zhang, Ying Wang, Xuan Huang, Qingxiu Yao, Yanmei Feng, Shujian Huang, Hui Wang, Shankai Yin
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Ear fullness characteristics and prognosis in patients with all-frequency sudden sensorineural hearing loss
E Zhou, X-P Xiao, B Liu, Z-Q Tan, G-Y Miao, X-B Liu, M-X Bu, X Cao, J-Y Zhong
The Journal of Laryngology & Otology.2021; 135(10): 926.     CrossRef
Optimal First-Line Therapy for Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss
Seung-Ho Shin, Sung Wan Byun, Sohl Park, Eun Hye Kim, Min Woo Kim, Ho Yun Lee
Journal of Audiology and Otology.2021; 25(4): 209.     CrossRef
Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine: History of Migraine May Be a Cause of Low-Tone Sudden Sensorineural Hearing Loss
Junfang Xue, Xin Ma, Yunjuan Lin, Haijun Shan, Lisheng Yu
Audiology and Neurotology.2020; 25(4): 209.     CrossRef
Magnetic resonance imaging of the endolymphatic space in patients with acute low-tone sensorineural hearing loss
Hiroshi Inui, Tsuyoshi Sakamoto, Taeko Ito, Tadashi Kitahara
Auris Nasus Larynx.2019; 46(6): 859.     CrossRef
Prognosis of Sudden Low Frequency Hearing Loss during Long-term Follow-up
Ji Hyung Kim, Sang Hyun Kwak, Seong Hoon Bae, Sung Hunh Kim, Gi-Sung Nam
Research in Vestibular Science.2018; 17(3): 102.     CrossRef