PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Clinical and Experimental Otorhinolaryngology10.21053/ceo.2020.00570202013295-105The Clinical Manifestations and Chest Computed Tomography Findings of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients in China: A Proportion Meta-AnalysisJoo-Hyun Park, Wook Jang, Sang-Woo Kim, Jeongjun Lee, Yun-Sung Lim, Chang-Gun Cho, Seok-Won Park, Bo Hae Kimhttp://e-ceo.org/upload/pdf/ceo-2020-00570.pdf, http://e-ceo.org/journal/view.php?doi=10.21053/ceo.2020.00570, http://e-ceo.org/upload/pdf/ceo-2020-00570.pdf
10.21203/rs.3.rs-30378/v12020Chest Computed Tomography (CT) Findings and Semiquantitative Scoring of 60 Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Retrospective Imaging Analysis Combining Anatomy and PathologyHao Zhang, Xu-jing Jiang, Xiao-hua Liu, Hong Ma, Ya-hong Zhang, Yue Rao, Lin Li, Hai-yan Xu, Fa-jin Lyuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-30378/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-30378/v1.html
Clinical Imaging10.1016/j.clinimag.2020.10.035202170101-110Chest CT findings of coronavirus disease 2019 (COVID-19): A comprehensive meta-analysis of 9907 confirmed patientsAhmadreza Zarifian, Mohammad Ghasemi Nour, Arash Akhavan Rezayat, Reza Rahimzadeh Oskooei, Bita Abbasi, Ramin Sadeghihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0899707120304022?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0899707120304022?httpAccept=text/plain
International Journal of Clinical Practice10.1111/ijcp.136542020751Evolution of computed tomography manifestations of eleven patients with severe coronavirus disease 2019 (COVIDÔÇÉ19) pneumoniaQiulian Sun, Qianyun Li, Feng Gao, Jingjing Li, Xinjian Xu, Xiangzhong Huanghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fijcp.13654, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ijcp.13654, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/ijcp.13654, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ijcp.13654
Archives of Clinical Infectious Diseases10.5812/archcid.1068682020155Early Computed Tomography Findings of Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) PneumoniaPinar Diydem Yilmaz, Cengiz Kadiyoran, Suleyman Bakdik, Necdet Poyraz, Hulya Vatansevhttps://archcid.kowsarpub.com/cdn/dl/ffe461a4-3818-11eb-bdee-d701971074a2, https://sites.kowsarpub.com/archcid/articles/106868.html
Korean Journal of Radiology10.3348/kjr.2020.01572020215614Evolution of Computed Tomography Manifestations in Five Patients Who Recovered from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) PneumoniaQiulian Sun, Xinjian Xu, Jicheng Xie, Jingjing Li, Xiangzhong Huanghttps://kjronline.org/pdf/10.3348/kjr.2020.0157, https://kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2020.0157, https://kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2020.0157
European Radiology10.1007/s00330-020-06920-8202030105489-5498Chest computed tomography findings of coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumoniaFangfang Fu, Jianghua Lou, Deyan Xi, Yan Bai, Gongbao Ma, Bin Zhao, Dong Liu, Guofeng Bao, Zhidan Lei, Meiyun Wanghttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020-06920-8.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-020-06920-8/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020-06920-8.pdf
Journal of International Medical Research10.1177/030006052110106312021495030006052110106Chest computed tomography imaging features in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)Hoda Salah Darwish, Mohamed Yasser Habash, Waleed Yasser Habashhttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03000605211010631, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/03000605211010631, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/03000605211010631
Academic Radiology10.1016/j.acra.2020.04.0332020277910-921CT Manifestations and Clinical Characteristics of 1115 Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review and Meta-analysisShang Wan, Mingqi Li, Zheng Ye, Caiwei Yang, Qian Cai, Shaofeng Duan, Bin Songhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1076633220302452?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1076633220302452?httpAccept=text/plain
Virology Journal10.1186/s12985-020-01432-92020171The chest CT features of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a meta-analysis of 19 retrospective studiesHaitao Yang, Yuzhu Lan, Xiujuan Yao, Sheng Lin, Baosong Xiehttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12985-020-01432-9.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12985-020-01432-9/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12985-020-01432-9.pdf